Landsbygden. Hörsne.

HÖRSNE, 27 dec.
Ordinarie decemberstämma hölls härstädes på annandag jul under ledning av stämmans vice ordförande, folkskollärare G. Eriksson. Stämman var ganska talrikt besökt och diskussioner förekommo rörande åtskilliga av ärendena på föredragningslistan.
Till revisorer av kommunens räkenskaper valdes Uno Nilsson, Nybjers, och Oskar Svensson, Dibjers, med Ernst Olsson, Mattsarve, och Johan Widegren, Sudergårda, som suppleanter. Till ledamöter i fastighetstaxeringsnämnden valdes Uno Larsson, Snovalds, och Anshelm Kellgren, Snovalds, med Hugo Olsson, Tidemans, och Johan Larsson, Buters, som suppleanter. I inkomsttaxeringsnämnden invaldes Carl Jacobsson, Norrbys, Valter Gahnström, Norrbys, och Birger Hellgren, Hallgårds, med Uno Larsson, Snovalds, Helmer Pettersson, Dibjers, och Edvin Jakobsson, Möllegårds, som suppleanter.
Till ledamöter i fattigvårdsstyrelsen återvaldes Rud. Thomsson, Tidemans, tilllika vice ordförande, samt Valter Olsson, Sudergårda, med Birger Hellgren, Hallgårds, och Uno Larsson, Snovalds, som suppleanter. I pensionsnämnden insattes Anshelm Kellgren, Snovalds, och Helmer Pettersson, Dibjers, med Hugo Olsson, Tidemans, och Valter Dahlström, Norrbys, som suppleanter.
Kommunens ombud vid vägstämmor samt vid stämmor med Slite—Roma järnväg blev Carl Jacobsson, Norrbys, med Rud. Thomsson som suppleant. Till kommunens ombud för förmedling av statens bostadsförbättringslån valdes Uno Larsson med Helmer Pettersson som suppleant. Till ledamot i styrelsen för rågmagasinet valdes Gunnar Pettersson, Norrbys, och för kornmagasinet Gösta Löfqvist, Hallgårds.
Decemberstämman nästa år skall hållas å sön- eller helgdag.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 december 1937
N:r 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *