Landsbygden. Hörsne.

HÖRSNE, 25 juni.
En vacker högtidlighet försiggick här i går på Midsommardagen, då vid högmässogudstjänsten i kyrkan belöningar överlämnades för visat mod och rådighet i samband med eldsvådan å Mörrby den 6 sistl. maj, då genom raskt ingripande och god ledning två stora gårdar kunde räddas från undergång och skadorna komma att inskränka sig till något 1,000-tal kras värde. Genom flera lyckliga omständigheter samlades mycket folk fort nog till brandplatsen och med förenade krafter lyckades man begränsa elden.
Föreningsstämma med Gotlands norra härads brandstodsförening beslöt därför att tilldela belöningar åt de personer, som på de mest hotade platserna utförde synnerligen kraftigt arbete, och såsom bevis på erkänsla för visat mod och rådighet tilldelades handlanden Uno Larsson en silverpokal samt lantbrukarna Ernst Olsson och Sven Olander, Mattsarve, vardera ett Omegaur av silver.
Belöningarna överlämnades i kyrkans kor av prosten G. Reuser med erinran och tack för vackert utförd gärning, ej blott av dem, som nu erhöllo belöningar, utan jämväl av alla och en var, som bidragit till att rädda de hotade hemmen.
Efter den högtidliga akten sjöng församlingen den vackra psalmen ”Nu tacker Gud allt folk”. Handlanden Larsson inbjöd därefter den församlade menigheten till kaffe i sin vackra trädgård, varvid brandstodsstyrelsens ordförande folkskollärare K. A. Hall, framförde brandstodsföreningens tack till alla dem, som varit med om att rädda den vackra Mörrbygården från att härjas av eld.

Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Juni 1937
Nr 143

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *