Landsbygden. Hogrän.

HOGRÄN, 26 april.
Hogräns friförsamlings syförening, vilken under den del av året som gått varit i flitig verksamhet, har genom god tillslutning och inbjudan i socknens hem blivit som tillförne visad god förståelse. Den talrika tillslutningen vid syföreningens försäljning i missionshuset i lördags kväll och den goda offervilja, som då var för handen, är också ett uttryck för allmänhetens intresse och ungdomens inställning. Resultatet av försäljningen blev utmärkt, i det att 470 kr. inflöto.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 April 1937
Nr 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *