Landsbygden. Hogrän.

HOGRÄN, 20 april.
En fältskjutning, som gällde tävling om ett inom föreningen uppsatt vandringspris skänkt av bröderna Pettersson, hade i söndags anordnats av Hogräns skytteförening. Tävlingen tog sin början vid 11-tiden, då ett idealiskt väder för skytte var rådande. Målen, som utgjordes av tredjedels, sjättedels och kg-figurer, voro placerade på respektive 300, 180 och 175 meters avstånd med det sista målet rörligt. Sex skott avgåvos i varje ställning, och högsta resultatet uppnåddes av Viktor Larsson, Hogrän, med 17 träffar, som därmed erövrade pokalen för året. övriga pristagare blevo: Nils Pettersson, Hogrän, hederspris, Verner Heldenberg, Vall, hederspris, Valter Sjögren, Mästerby, Karl Bernhard Lövqvist, Mästerby, och Lennart Pettersson, Hogrän.
Omedelbart efter skjutningens avslutande vidtog föreningens årsmöte under ordförandeskap av Gunnar Pettersson, Hogrän.
Sedvanliga berättelser upplästes och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Till ledamöter i styrelsen för två år omvaldes Gunnar Pettersson, Hogrän, Nils Pettersson, Hogrän, och Valter Sjögren, Mästerby. Likaledes omvaldes Oskar Pettersson, Träkumla, och Sigurd Larsson, Buters, till revisorer för 1937 års räkenskaper.
Bland beslut märkas att årets skolskjutningar skola börja den 1:a söndagen i maj månad.
Under tiden hade ett rykande kaffebord iordningställts, vilket alla läto sig väl smaka, och för vilket till värdfolket, hr och fru Pettersson, frambäres ett hjärtligt tack.
V. H.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 April 1937
Nr 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *