Landsbygden. Hellvi.

HELLVI, 14 juni.
Skolexamen hölls i Hellvi folkskola i dag varvid avgångsbetyg utdelades till 16 elever ur 6:te och 1 ur 5:te klasserna.
Efter förhör, lektioner och uppvisningar i de olika klassrummen samlades man till avslutning i gymnastiksalen där skolstyrelsens ordf. folkskollärare Håkegård lämnade en redogörelse för skolans verksamhet under läsåret samt uttalade sitt tack till övriga lärare vid skolan, såväl som barnen och deras föräldrar och målsmän för gott samarbete.
När betygsutdelningen avslutats överlämnades till några av barnen pris i idrott som erövrats vid tävlingar i Slite och Othem.
Hr Håkegård höll därefter ett varmhjärtat tal till barnen och med psalmen Herre signe Du och råde avslutades den vackra högtidligheten.
För några dagar sedan hade den avgående klassen under hr Håkegårds ledning gjort en skolresa till Stora Karlsö, vars storslagna natur och rika fågelliv besågs under den utmärkta ciceronen Karlssons ledning och under den nära 2 mil långa sjöfärden fingo barnen se hur storslaget och vackert havet kan vara en solig sommardag med ”frisk till hård vind”.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Juni 1937
Nr 136

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *