Landsbygden. Hellvi.

HELLVI, 17 dec.
Till grevens ro. En högtidlig och stämningsfull begravning ägde rum i går härstädes då stoftet efter f. lotsförman P. A Wallin fördes till sista vilan. Släkt och vänner hade talrikt samlats i sorgehuset. Efter psalmsång utbars den i svenska flaggan höljda kistan av den avlidnes söner och närstående. I Hellvi gamla kyrka, som var rikt smyckad med växter och levande ljus, förrättades jordfästningen av kyrkoherde Coldemo. Officiantens tal utgick från Pauli brev till Timoteus, 2 kap. Efter jordfästningsakten utfördes begravningsmässan. Från läktaren sjöng folkskoll. G. Engfeldt Dannströms ”Hur ljuvt det är att komma i Herrens tempelgård”. Vid kistan paraderade IOGT-logens florbehängda fan&
Sedan stoftet utburits och sänkts i graven framträdde folkakolL K. Håkegård och nedlade kransar från Hellvilogen och Norra Gotlands kretsloge av IOGT. ”Hur väl för oss alla” yttrade han bL a. ”om vi kunde säga som broder Wallin, då han för endast några veckor sedan fick mottaga en tacksamhetsadress från sin loge: Jag har gjort det lilla jag kunnat.” Sedan logens standar sänkts tre gånger över stoftet till en sista avakedsigibining sjöngs den vackra psalmen Närmare Gud till dig. En stor mängd kransar och blommor nedlades ytterligare vid graven, utom från de närmaste anhöriga, från A-B. Gotlands Kalkverk, Svenska Lotsförbundet, lärarkåren i Hellvi samt från en lång rad enaldlda. Till sist lyste pastor lod frid över griften.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 december 1937
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *