Landsbygden. Hellvi.

HELLVI, 7 dec.
Kommunalstämma hölls härstädes i går kväll under ordinarie ordföranden Knut Håkegårds ledning, varvid följande beslut fattades:
Till ledamöter i kreatursdelägareföreningen för tiden 1/2 1938 1/2 1940 omvaldes hemmansäg. August Bodin, Viflings, och Albert Boman, Saigs, och suppleanter för samma tid Gustav Blomberg, Norrgårda, och Kristian Engström, Sudergårda.
Till ledamöter i brandstodskornmittån för år 1938 och 1939 omvaldes hrr J. Vikström, Norrgårda, och nyvaldes Aug. Bodin, Viflings, med Alfred Karlsson, Annexen, till suppl. för samma tid.
På grund av hr Håkegårds förestående avflyttning från kommunen verkställdes fyllnadsval av stärnmoordf. för år 1938 och valdes för denna tid nämndeman P. Falck, Kännungs.
Att revidera magasinskassans och spannmålsfondernas räkenskaper för nästa år återvaldes nämndeman P. Falck, Kännungs, och bilägare Emil Ringdal, Sudergårda, med P. I. Grankvist, Sudergårda, och J. Vikström, Norrgårda, till suppl.
Till revisorer i kreatursdelägareföreningen för nästa år omvaldes hrr F. Marell och 0. Sundberg, Sudergårda, och till suppl. hr J. Söderberg.
Tiden för stämmors hållande under nästa år fastställdes till kl. 6 e. m. den mörka tiden och 7 e. m. den ljusa.
Efter förhandlingarnas slut frambar v. ordf. sitt och stämmans varma tack till hr Håkegård för den tid av sex år han på ett så plikttroget och opartiskt sätt skött ordförandeposten, varpå ett fyrfaldigt leve utbringades för honom.
Hr Håkegård tackade å sin sida v. ordf. och stämman för gott samarbete under den gångna tiden och tillönskade kommunen lycka för framtiden.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 december 1937
N:r 285

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *