Landsbygden. Hejde.

HEJDE, 12 dec.
Kyrkliga syföreningen hade på lördagskvällen anordnat en kaffefat i skolan härstädes i syfte att till julen skaffa medel till behövande inom socknen. Sedan festen inletts med en psalm höll kyrkoherde Gustaf Sjöberg i Klinte ett intressant föredrag om kyrkoåret. Sedan följde åter en psalm och därefter kom Luciabruden åtföljd av sina tärnor och bildade ett vackert och stämnings, fullt inslag i festprogrammet.
Därefter följde så en paus för kaffe-drickning, varefter ”allsång” igångsattes under ledning av skall. J. V. Sundahl, vilken som stamtrupp hade en skara barn från skolan. Det inleddes med ”Du gamla, du fria” och därefter följde den ena sången efter den andra, varvid det befanns, att de närvarande klämde i allt bättre, efterhand som de fingo sjunga sig varma.
Så blev det också utauktionering av en del artiklar, som en syförening av flickor inom socknen förfärdigat. Klubban sköttes av hr Sundahl och försäljningen inbragte 150 kr. Den angenäma och trevliga stunden avslutades till sist av dr J. A. Kjellander.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 december 1937
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *