Landsbygden. Havdhem.

HAVDHEM, 29 juni.
”Ljus över Sverige”, lyder mottot för Svenska Baptistsamfundets sommarfälttåg. Och som ett moment i fälttågsplanen ingingo även de möten, som förliden söndag höllos i Elimkapellet härstädes. Vid förmiddagens gudstjänst talade pastor S. Sager, som sedan en tid tillbaka tjänat församlingen. Kvällens fälttågsmöte inleddes av hr Olof Öberg, som talade över Ps. 1. Vidare predikade pastor Sager i anslutning till Luk. 24. Ett rikt sång- och musikprogram utfyllde andaktsstunden.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 29 Juni 1937
Nr 146

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *