Landsbygden. Havdhem.

HAVDHEM, 20 april.
Havdhems Mödraförening av Svenska baptistsamfundets kvinnoförbund hade i söndags kväll inbjudit till en offentlig fest i Elimkapellet, till vilken ganska talrikpublik mött upp. Festen inleddes av landstingsman August Jakobsson, som ur Matteus evangelium läste liknelsen om ”mannen, som for utrikes, och vid sin avresa till sina underlydande lämnade vissa ägodelar till förvaltning”. Pastor Högberg höll därefter en kort predikan med ledning av några verser ur Filipperbrevets tredje kap. Programmet upptog dessutom rikligt med sång och musik, körsång samt kaffeservering. Den alltigenom angenäma högtidsstunden avslöts med bön av Olof Öberg.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 20 April 1937
Nr 89

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *