Landsbygden. Hangvar.

HANGVAR, 20 dec.
Den gamla syföreningen härstädes hade i lördags kväll sin sedvanliga försäljning av sina förfärdigade arbeten.
Festen började med ett par psalmverser och därefter höll kyrkoherden E. W. Gyberg en kortare predikan och vid dess slut företogs kaffedrickningen, då kaffet hade en strykande åtgång.
Härefter började omedelbart försäljningen, och klubban sköttes av vår hurtige fjärdingsman Henrik Johansson, Kyrkebys, och allt gick med liv och lust tack vare att en väldig massa människor, både unga och gamla, hade infunnit sig från när och fjärran.
Den väldiga snörfika vintern tycktes hålla i sig till stor skada för rågribrodderna, ty jorden är ju alldeles ofrusen inunder. Visserligen inträdde töväder i lördags, så att snömassan något sjönk samman till god hjälp för de som ha skogsarbete, dels med fällning och timmerkörning, vilket nära nog omöjliggjordes, ty snön låg alnsdjup i skogarna.
Vägstyrelsen har haft ett strävsamt och ihärdigt arbete att hålla vägarna något så när farbara nu under den snöyran. Såväl motor- som häst, plogar ha varit i full gång och därtill en massa människor varit sysselsatta med kastning av de hårda drivorna.
Den här snön kom tyvärr alldeles för tidigt, ty det är så oerhört många som ej slutfört höstplöjningsarbetet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 december 1937
N:r 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *