Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO, 15 dec.
På sin 50-årsdag i lördags blev lantbrukaren Herman Thomsson, Nisse, föremål för varma hyllningar. Styrelsen och diakonkåren i Havdhems baptistförsamling anlände på förmiddagen och överlämnade som minnesgåva en illustrerad familjebibel. Pastor Th. Arvidsson höll härvid ett varmhjärtat tal till jubilaren. Av familjen och de närmaste släktingarna erhöll jubilaren ett vackert väggur samt ett fat av tenn, däri hr Thomssons hem var konstnärligt ingraverat. Andra släktingar uppvaktade med en skrivstol, tennskålar, en större tavla m. m. Vänner och kamrater i Hablingbo överlämnade ett par silverkandelabrar samt en ylleflaggs. En reservoirpenna av guld hade sänts från Brandstodsföreningen Hjälpsamhet och Hablingbo Handelsförening uppvaktade med en portfölj av skinn. Flera vackra blomsterkorgar följde med uppvaktningarna.
Ett 70 tal voro på kvällen Inbjudna till jubilarens trevliga hem. Rikligt med sång och musik utfördes. Tal hölls av landstingsman Aug. Jakobsson. Flera lyckönskningstelegram anlände under dagens lopp.
Jubilaren, känd som en sympatisk och aktad man, innebar flera förtroendeuppdrag. klan har en tid varit ledamot av skolrådet, är styrelsemedlem och diakon i Havdhems baptistförsamling, medlem av styrelsen i Hablingbo lokalförening, revisor i Hablingbo Handelsförening samt i Jordbrukskassan och ordf. i tjurföreningen härstädes.
Skördefest med försäljning hölls i Missionshuset här i lördags kväll. Festen inleddes med den vackra missionspsalmen 118, samt bön av kandidat Roland Thomsson, varefter följde ett gripande missionsföredrag med ämne: ”Skörden är mycken, men arbetarns äro få”. Ett solosångnummer utfördes även av kand. Thomsson.
Härefter toga en stunds rast, därvid kaffe serverades. Sedan vidtog försäljningen. Mycket folk hade infunnit sig och köplusten var mycket god. Kand. Thomsson tjänstgjorde som auktionist och skötte klubban på ett förtjänstfullt sätt. Många fina handarbeten, under hösten förfärdigade av syföreningens medlemmar, fingo villiga köpare likaså även en del trevliga julsaker, godsaker och skänkta varor. Behållningen, som torde bli ganska god, tillfaller Evang. Fosterlands Stiftelsens yttre och inre mission.
Ett par värdefulla saker utlottades också med vederbörligt tillstånd.
Till sist tackade kand. Thomsson de närvarande för intresse och god offervilja varefter kyrkoherde Björkquist nedkallade Herrens välsignelse över församlingen. Som avslutning sjöngs ps. 55, 4:de vers.
Under söndagen hade trevliga och originella julskyltningar anordnats av platsens tvenne affärer. Ingen behöver resa för att göra juluppköp till annan ort. Affärerna här äro välförsedda med allt i goda varor och rimliga priser tillämpas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 december 1937
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *