Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO, 6 dec.
Ett trevligt bröllop firades här i lördags, då lantbrukaren Folke Pettersson, By, sammanvigdes med fröken Britta Pettersson, Hallbåter i Levide. Vigseln förrättades i kyrkan kl. 3, dit färden företogs i 11 bilar. Sex ståtliga äreportar hade resta till brudparets ära. Vid framkomsten till kyrkan tågade bröllopsskaran under bröllopsmarschens toner in i det festligt smyckade templet, som strålade i full belysning, vilket gjorde ett vackert och stämningsfullt intryck. Vigselförrättare var kyrkoherde H. Björkquist.
Ett 70-tal gäster voro inbjudna till bröllopsfesten. Flera tal höllos under dagens lopp av bruttbonden lantbrukaren Ivar Pettersson från När. Som bruttöverska fungerade fru Margit Nilsson från Stockholm.
Senare på kvällen hade en stor del ungdom infunnit sig för att enligt traditionen ”se brud”, då brudparet hjärtligt’ hyllades med leverop och skottsalvor. Vackra fyrverkerier avbrändes härvid till brudparets ära.
Uppvaktande för brudparet voro följande tärnor och marskalkar:
Edit Olsson-Edvin Olsson, Margit Olofsson-Einar Pettersson, Svea Pettersson-Gösta Andersson, Karin Båtelsson-Harry Thomsson, Gertrud Fogelgren-Ragnar Olofsson, Sonja Hederstedt-Hans Bolin, Karin Jakobsson-Erik Nilsson, Rut Jakobsson-Nils Olsson, Signe Hederstedt-Henry Olsson, Astrid Cedergren-Gösta Niklasson. Brudnäbbar voro: Gungerd Larsson och Maj-Britt Pettersson.
Enligt gammal god sed hade brudparet med svit infunnit sig i kyrkan vid söndagens högmässa.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 7 december 1937
N:r 284

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *