Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO, 26 juni.
I Hablingbo kyrka var midsommarkvällen en sång- och musikafton anordnad. Frälsningsarmens stabssång-brigad stod för densamma. Den njutningsrika stunden inleddes med sv. ps. 33: 1 vers unisont sjungen. Sedan följde i omväxlande ordning solo- och körsång, uppläsning, inusikstycken samt ett kort föredrag.
Mjukt och dämpat tonade sången fram under de höga valven. De fint skolade rösterna gjorde att samsjungningen var den allra bästa och ackompagnemangen sköttes på ett diskret och harmoniskt sätt.
Sångstunden var både uppbygglig och tilltalande. En väldig publik hade infunnit sig, det stora härliga templet var överfullt av en tacksam åhörareskara. Hablingbo kyrka är också särskilt känd för sin utmärkta akustik. Möjligen hade dock damkören varit ännu mera till sin fördel om den kunnat utföra sångnumren från läktaren i stället för koret —detta dock icke sagt som klander — ty prestationen var i det stora hela utomordentligt väl utförd.
Till sist hölls bön och Rosenius vackra gripande sång: ”O Jesu, blir när oss” sjöngs stående av församlingen som avslutning.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Juni 1937
Nr 144

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *