Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO, 17 juni.
Årsavslutning med examen ägde i tisdags ruin i folk- och småskolan härstädes. En psalmvers sjöngs som inledning varpå läraren H. Booberg höll morgonbön. Därpå följde en gedigen lektion i kristendom, åhörd med intresse av både barnen och de äldre. Efter rast följde så lektion i geografi och räkning. Att barnen tillgodogjort sig den goda undervisning de emottagit visade sig i snabba och säkra svar.
Barnen från båda skolorna med lärare samlades till sist i folkskolan där läraren, som skolrådets ordförande höll ett varmhjärtat tal till barnen, varvid även uttalades ett tack till lärarinnan fröken Julia Buskas. Från folkskolan erhöllo 4 barn avgångsbetyg och 8 st. inflyttades från småskolan. I slöjd och teckning förevisades en hel del trevliga saker, utförda av barnen.
Ps. 500: 7 vers sjöngs till sist som avslutning. Skolorna hade av barnen prytts med blommor och ungbjörkar.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Juni 1937
Nr 138

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *