Landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO, 1 juni.
Hablingbo söndagsskola höll sin avslutningsfest i Missionshuset här i söndags. Kl. 2 samlades barnen med sina lärare. Som inledning sjöngs en sommarsång, varefter kand. Roland Thomson hack ett hälsningsanförande, därvid talaren på ett anslående sätt skildrade betydelsen av ”Mors dag”. Talaren slutade sitt anförande med en vacker solosång. Härefter hölls en lektion med barnen av pred. Emil Lind från Dalarne, som på ett livligt och medryckande sätt talade över ämnet: ”Bevara mig som din ögonsten”.
Härpå togs rast, då såväl barnen som föräldrarna, som till en del infunnit sig, blevo bjudna på kaffe. Sedan fingo barnen en lekstund i det fria, där de tumlade om med glädje och lust.
Till sist utdelades tidningar åt barnen. Flera vackra solosånger utfördes av kand. Thomsson till glädje för barnen och uppbyggelse för de äldre. Den trevliga sommarfesten avslöts med några tacksamhetens ord, uttalade av söndagsskolans lärare J. Larsson, till barnen och medhjälparna. Allra sist hölls bön av pred. Lind, varpå en gemensam sång sjöngs som avslutning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Juni 1937
Nr 124

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *