Landsbygden. Guldrupe.

GULDRUPE, 4 dec.
Bastusyföreningen hade anordnat försäljningsfest i skolan i går för att skaffa medel till ett blivande badstubygge i socknen. Trots yrväder och mycket snö på vägarna var det fullt hus. Folkskollärare Sandelin gav en redogörelse för hur bastufrågan ligger till i Guldrupe, varpå Simeon Jakobsson efter en orientering om gotländska folkvisor sjöng en del sådana. Så blev det kaffe, varefter syföreningens vackra arbeten försåldes och gåvo ett gott utbyte. Behållningen av festen går till bastufonden och blev ganska god.
En kommittéhar för närvarande bastufrågan om hand i socknen och man hoppas inom en icke alltför avlägsen framtid få frågan löst.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 december 1937
N:r 283

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *