Landsbygden. Gothem.

GOTHEM, 31 dec.
Baptistförsamlingens söndagsskola höll i går kväll sin sedvanliga julfest i Elimkapellet. Barnen samlades kL 5 omkring ett dukat kaffebord, varefter den egentliga festen tog sin början. Söndagsskolans föreståndare, hr Arvid Björklund, läste ur Luk. 2, ledde i bön och hälsade alla välkomna. Programmet utfördes av barnen själva på ett förtjänstfullt sätt. Efter utdelning av biblar till de avgående barnen inom söndagskolan höll pastor Bergeen ett kort tal. Församlingens sångare medverkade med flera nummer. Till sist utdelades gotter och tidningar till alla närvarande barn. Lokalen var till trängsel fylld av folk.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 december 1937
N:r 304

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *