Landsbygden. Gothem.

GOTHEM, 27 dec.
Julottan i det rikt med levande ljus upplysta Elimkapellet hade samlat nästan fullt hus. Efter psalmen ”Var hälsad sköna morgonstund” lästes juldagens evangelium och hr Petter Danielsson ledde i bön. Efter sång av kören predikade pastor Bergeen över Joh. 1: 14-17 om Kristus ,som full av nåd och sanning kommit i världen för att frälsa och till Gudsgemenskap återföra ett vilsegånget släkte. Så följde kör- och unison sång, hr Edvin Svensson ledde i bön och pastorn avslöt med välsignelsen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 december 1937
N:r 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *