Landsbygden. Gothem.

GOTHEM, 13 dec.
Dopförrättning hölls i går i Elimkapellet. Efter inledning med sång, bibelläsning och bön predikade pastor Bergéen över en av dagens texter, Matt. 11: 2-10, om Johannes döparen såsom Kristi förelöpare. Efter ytterligare sång och bön döpte pastor Bergeen inför en stor skara vittnen tre personer, som skola tillhöra baptistförsamlingen. Under mötet förekom vidare körsång av församlingens sångare och efter en bönestund avslöts det hela med unison sång och Välsignelsen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 december 1937
N:r 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *