Landsbygden. Gerum.

GERUM, 30 maj.
Den sedvanliga syföreningsförsäljningen hölls i går kväll i missionshuset. Evang. E. Magnusson talade en kort stund över Ps. 116: 1-10 och ledde i bön. Efter en kafferast vidtog försäljningen av allehanda handarbeten, godsaker, m. m. Allt gick raskt undan under lantbr. R. Larssons vana ledning och betalades relativt bra, varför den pekuniära behållningen kan anses god. Som avslutning sjöngs unisont
Herre signe du och nåde. Rätt mycket folk var samlat.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 1 Juni 1937
Nr 123

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *