Landsbygden. Garda.

GARDA, 20 dec.
En juniorhögtid hölls här lördagskväll i missionshuset, som blev särdeles lyckad. Mötet inleddes av Linda Johansson med läsande av en del ur Es. 9 kap., hälsningsanförande och bön. Efter sång av juniorerna och uppläsning talade pastor Ax. Hellmin över ämnet ”Glädjen”, utgående från Fil. 4: 4, vari framhölls behovet av glädje och pekades på de förblivande glädjekällorna. Pastor Hellmin sjöng även ett par sånger. Så följde försäljning av juniorarbeten, såväl. sydda som lövsågningsarbeten, paket och godsaker. Försäljningen gick lätt o. fort och köparna betalade bra. Den inbragte kr. 151: 05 för juniorarbetet. Efter ytterligare sång avslöts högtiden av av Herrn. Larsson.
En trevlig Luciafest hölls i går på samma plats, anordnad av fräls, ningsarmn i Hemse, besökt av ett 30-tal personer. Festen var av hög andlig prägel och synnerligen trevlig. Den inleddes av kapten Karin Karlsson, som med ledning av Joh. 1: 1-13 pekade på Kristus såsom lärare, läkare och frälsare. Så följde Luciatåget med en vacker kristlig dialog och sång, och så bjöds på kaffe. Varje deltagare i festen hade en känsla av att de varit med om en verklig högtidsstund.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 december 1937
N:r 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *