Landsbygden. Garda.

GARDA, 6 dec.
Pastorslnitallation. En högtidsstund av mindre vanligt slag hölls missionshuset här i går. I samband med förmiddagens gudstjänst blev nämligen pastor Axel Hellmin högtidligen avskild för sin verksamhet som predikant inom Östra distriktet. Mötet inleddes med bibelläsning och bön av distriktets ordf. R. Lagergren. Därefter talade distriktsförest. Joh. Nilson över en del av Rom. 12 kap. och pekade därvid på predikantens och församlingsmedlemmarnas ställning till varandra. Härefter avskildes pastor Hellmin för sin tjänst med bön och händers påläggning. Efter detta predikade pastor Hellmin över Luk. 12: 35-40 om kännetecken på att vara redo och vänta Herrens tillkomst. Det som enligt Guds ord kännetecknar de väntande är, att de äro trogna, förståndiga och arbetsamma. Högtiden avslöts av hr Josef Jacobsson, Stånga, som samtidigt å Gotländska missionsförbundets vägnar hälsade pastor Hellmin välkommen. Sångkören medverkade även under mötet.
Full vinter ha vi här liksom väl överallt annars på vår ö. I synnerhet de som bo avsides ha det besvärligt och det påstås att man aldrig kan minnas så mycket snö i en del utfartsvägar, som vad det nu är. Det kom nog också lite för tidigt, ty än var det väl åtskilligt höstarbete som återstod.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 7 december 1937
N:r 284

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *