Landsbygden. Garda.

GARDA, 25 juni.
Söndagsskolfest hölls här i går i den vackra s. k. Frendinska parken. Utom det att barnen mangrant samlats hade även en stor del äldre visat sitt intresse för festen och kommit tillstädes. Vädret var också det bästa tänkbara.
Festen inleddes av söndagsskolans föreståndarinna Olga Johnsson, som med ledning av 19 ps. talade om Guds storhet och godhet. Folkskola. P. Palmår talade därefter till barnen om Kärleken såsom det största och väsentligaste i världen och vars källa Gud är, och sammanfattade det hela i orden: ”Kärleken söker icke sitt”. Sedan barn och äldre härefter bjudits på kaffe och barnen fått roa sig en stund med lekar, fortsattes festen med att Fr. Ahlvin i ett anförande pekade på den kärlek Gud bevisat oss i att han sände oss sin son, och sedan tidningar utdelats avslöts stunden av Herrn. Larsson. Under festen förekom även sång och musik.

Regn. Några regnskurar ha vi kunnat glädja oss åt på sista tiden. Nu ha vi hopp om vårsäden, rotfrukterna och betena.

Foderpriserna äro, lindrigt sagt, orimliga. Vid de foderauktioner som hållits har man betalat nästan vad som helst, blott man kunnat få något. Vid auktion i Lau myr i måndags var tillströmningen av spekulanter så stor, att det påstods att man aldrig sett rnaken vid någon auktion. Fint för dem som skall sälja.

Gotlands Allehanda
Lördagen 26 Juni 1937
Nr 144

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *