Landsbygden. Garda.

GARDA, 8 juni.
Missionsafton hölls i söndags kväll i härvarande missionshus. Redan från mötets början, då inledaren, Nils Pettersson, läste Romarebrevets 11:e kapitel, som visar oss Guds underbara nåd gent emot hedningarna såväl som mot sitt eget folk Israel, kändes en god stämning i mötet. När sedan pastor Appelgren i ett intressant och medryckande föredrag skildrade något om den engelske banbrytaren och missionären William Careys stora offergärning i Indien, väcktes säkert missionsintresset i månget för missionen tillslutet hjärta. Hur hade ej den varmhjärtade missionären arbetat och kämpat i många år, innan han fick ,se någon skörd. När så till sist hans stora livsverk var fullbordat, yttrade han på sjukbädden: ”Tala ej om William Carey, utan tala om Willam Careys frälsare”. Ett missionsoffer upptogs, då sången: ”Genom lidande till seger” sjöngs, och månget öga fuktades, då vi kände sanningen av sångarens ord: ”Himmelrikets säde lägges obemärkt i tårdränkt jord. Kornet måste dö i mullen etc. Fritiof Johansson läste en gripande skildring från arbetet i Kongo och manande till uthållig bön för den skolgosse, som ungdomsföreningen åtagit sig att underhålla därstädes.
Mötet omväxlade dessutom med duettsång samt sång till strängmusik, och det välbesökta mötet avslöts med sång och bön.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Juni 1937
Nr 130

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *