Landsbygden. Gammelgarn.

GAMMELGARN, 23 juni.
Årsmöte med Östergarns-kretsens metodistförsamling hölls i tisdags e. m. i Gammelgarns kapell under ordförandeskap av distriktsföreståndaren, pastor A. Sundfeldt. Sedan en psalm sjungits inledde pastor Sundfeldt med bibelläsning och bön. Därefter föredrogos rapporter från de olika verksamhetsgrenarna: söndagsskolan 1 Gammelgarn, juniorföreningarna 1 Gammelgarn, Ala och Kräklingbo, ungdomsföreningen, syföreningen, missionsorganisationen etc. Av kassarapporterna framgick att de fyra församlingskassorna på kretsen för verksamhetsåret balansera på en sammanlagd summa av 2,175: 16, juniorkassorna omsluta tillsammans 256:33 och ungdomsföreningens slutsumma är 244: 70. Efter rapporterna förrättades vederbörliga val. Beslut fattades att 1 höst fira minnet av Östergarns-kapellets 65-åriga tillvaro. Årsmötet avslutades av pastor Sundfeldt.
På kvällen var offentligt möte med nattvardsgång anordnat. Efter inledning av pastor Gällmo predikade Sundfeldt över orden i 2 Mos. 33: 15 ”Om du icke själv vill gå med, så låt oss alls icke draga upp. Stunden som därpå följde vid Herrens bord var mäktig och gripande.

Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Juni 1937
Nr 143

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *