Landsbygden. Gammelgarn.

GAMMELGARN, 26 april.
Store myrs diknings! hretag höll i lördags ordinarie årsstämma i Gammelgarns folkskola under ledning av hr K. J. Lindgren, Kyrkljuves.
Därvid upplästes och godkändes räkenskaperna och ansvarsfrihet beviljades. Till ledamöter av styrelsen omvaldes hrr Karl Klintström, Gartarve, Reinhold Lingström, Skogby, Oskar Båteisson och August Söderberg, Gloser, samt K. J. Lindgren, Kyrkijuves, den sistnämde järnväl ordförande. Revisorer blevo hrr Elof Ahlvin, Gartarve, och Ragnar Svensson, Mattsarve.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 27 April 1937
Nr 95

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *