Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL, 22 dec.
Fröjels Kreatursförsäkringsförening höll i går sitt ord. halvsammanträde i kommunalrummet härstädes, varvid som enda ärende förekom val av revisorer för nästkommande års räkenskaper. De förutvarande revisorerna, Aug. Larsson, Hejdes och Arvid Johansson, Stenetugu, blevo därvid enhälligt omvalda.
Styrelsen i föreningen höll därefter enskilt sammanträde för fastställande av utdebiteringen för senaste halvåret 1937. Det visade sig därvid att de utdömda ersättningarna till djurägarna under nämnda tid varit relativt få varför utdebiteringen endast tarvade kr. 0: 70 pr 100 kras försäkringsvärde, en omständighet som givetvis är ägnat att glädja försäkringstagarna.
Entreprenadauktion å ved för kyrka, skolor och fattigvård var vid samma tillfälle utlyst att äga rum å samma ställe. Den hade samlat endast ett fåtal spekulanter. Priset höll sig omkr. 5:80-5:90 pr kbm. prima barrved, fritt levererad och uppsatt å anvisade platser.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 december 1937
N:r 298

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *