Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL., 16 dec.
Röda-Korsfest hade styrelsen för härvarande krets i går kväll anordnat i kommunalrummet för att samla och öka intresset för rörelsen. Programmet upptog hälsningsanförande av lantbr. Kristian Booberg, Sigdarve, och vidare ett föredrag av kapten Hugo Struve, Visby, som talade om Röda korsets uppkomst och utveckling samt dess uppgifter och arbete. Härefter serverades kaffe av en luciabrud och av tärnorna och stjärngossarna i hennes följe. Folkskollärare Simeon Jakobson från Viklau bidrog vid flera tillfällen med sång till luta. Ordföranden förklarade så i ett kort anförande festen avslutad, varpå man unisont sjöng, ”Du gamla du fria”.
Vid festen, som besöktes av 140 personer, kunde ett antal nya medlemmar inregistreras.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 december 1937
N:r 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *