Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL, 7 juni.
En trevlig bröllopsfest hölls vid Ansarve i lördags. Kontrahenterna voro lantbr. Knut Sellin, Ansarve, och fröken Ester Lagergren, Ansarve, dotter till framl. lantbr. P. Lagergren, Solbjerge, och hans maka.
Sedan de till ett 90-tal uppgående bröllopsgästerna samlats i brudens hem, och förfriskningar intagits, ställdes färden till Fröjels kyrka, där Vigselakten förrättades av kyrkoh. G. Sjöberg. Efter återkomsten till bröllopshuset hälsades brudpar och gäster av bruttbonden gammal tradition, och därefter vidtog en trevlig fest, varunder brudparet hyllades med tal av bruttbonden, kyrkoherde Sjöberg in. fl. Ett flertal telegram anlände under dagens lopp till brudparet.
Som bruttbonde fungerade lantbr. Hj. Siltberg och som bruttöverska fru Ester Löfgren. Uppvaktningen i övrigt utgjordes av följande par tärnor och marskalkar: Gunhild Hansson— Bengt-Arne Lövin, Dagny Lövin—Ture Hansson, Greta Bergsten—David Lagergren, Ingrid Nyberg—Arne Johnson, Kerstin Johnson—Allan Nilsson, Karin Johansson—Hilding Pettersson, Astrid Cedergren—Bertil Johansson, Karin Eriksson —Erik Pettersson, Svea Nilsson—Folke Sandström, Elsie Ahlström—Sune Johansson. Brudnäbbar voro: Ulla Ahlström—Georg Björkqvist, Gunnel Johansson—Helge Ahlgren.
Mycket folk hade på kvällen samlats utanför bröllopsgården för att enligt gängse sed ”se brud”, och när brudparet under tvenne omgångar visade sig hyllades de hjärtligt av mängden med hurrarop. Ett vackert fyrverkeri avbrändes även till brudparets ära.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Juni 1937
Nr 130

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *