Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL, 24 april.
I äggorganisationsfrågan hölls i går kväll i kommunalrummet härstädes föredrag av föreståndaren för Visby äggcentral, hr J. Bergström. Föredraget hade ordnats av styrelsen för socknens äggförening i syfte att intressera de äggproducenter som ännu stå utanför organisationen för inträde i densamma. En ej alltför talrik publik hade kommit tillstädes.
Efter en kort allmän orientering av läget före äggorganisationsverksamhetens början kom tal, in på hur organisationen nu verkade från det äggen lämnats till uppsamlare och tills dem via äggcentralerna slutligen av ägghandelsförbundet distribuerades på olika marknader. En del belysande statistik kom därvid fram. Särskilt påvisades hur medelpriset för kg. ägg år för år stadigt ökat under de senaste tre åren, tack vare organisation och prisreglerande åtgärder. Från Visby äggcentrals verksamhet nämde tal. några siffror. Till sist förevisades en propagandafilm.
Missionsverksamheten. I kommunalrummet höll sistl. torsdag kväll N. Fröjels kyrkliga syförening sitt sedvanliga årsförsäljning under god tillslutning av deltagare. Som talare medverkade därvid pastor Colstrup och kyrkoherde Sjöberg, den sistnämde även som utropare. Köplusten var god och föranledde ett synnerligen vackert resultat till missionens fromma.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 April 1937
Nr 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *