Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL, 17 april.
Ord. kommunalstämma har hållits härstädes i dag under hr E. Ingmanssons, Nymans, ordförandeskap.
Föregående års under kommunen lydande kassors räkenskaper föredrogos och ansvarsfrihet beviljades. Till ledamöter i valnämden omvaldes hrr Arvid Stenberg, Stenstugu, Ock. Pettersson, Alstäde, Aug. Larsson, Hejdas och Konrad Ahlkvist, alle. Även suppleanterna omvaldes. Till ombud vid södra häradets brandstodsförenings ord. sammanträde valdes hr H. Eriksson, Hejdes.
Fru Sophie Hanssons, Klintehamn, ansökan om rätt att under sommarmånaderna å pensionatet vid Sandhamn i Fröjel få utskänka pilsnerdricka till spisande gäster bifölls av stämman.
Fröjels Kreatnrsförsäkringar örening höll omedelbart därefter ord. föreningsstämma under hr L. Larssons, Alstäde, ordförandeskap.
Räkenskaperna för föregående år, upptagande en balanssumma av kr. 3,379: 96, godkändes efter föredragandet och beviljades ansvarsfrihet. Stämman beslöt vidare teckna en andel i Gotlands slakteriförening.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 April 1937
Nr 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *