Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL, 15 april.
Dödsfall. Efter endast några få dagars sjukdom avled igår i sitt hem vid Ansarve, f. hemmansägaren, skomakaremästaren Alfred Sandström, något över
75 år gammal.
Sandström, som var född i Fröjel, ägnade sig i unga år åt skomakareyrket och kom in som lärling hos en mästare Österberg i Visby, där han efter genomgångna lärlingsår erhöll gesällbrev. Efter några glada gesällår i facket vände han åter till sin födelsesocken, gifte sig och skaffade sig en mindre gård, den han med insikt brukade vid sidan av hantverket. I tolv år svarade han även därjämte för postföringen från Klintehamn till Ö. Fröjel, men lämnade denna syssla år 1917, då lantbrevbäringslinjen Klintehamn—Duser kom till stånd. För några år sedan avvecklade han sitt jordbruk och har sedan dess uteslutande ägnat sig åt sitt hantverk, vari han ägde god rutin och erfarenhet. Redbar och vänsäll lämnar den hänsovne representanten för den gamla gedigna hantverkarekåren ett aktat minne efter sig. Änkeman sedan år 1921 gödes den avlidne närmast av nn fosterdotter samt brorsbarn.
En av våra vänner i Fröjet skriver med anledning av Alfred Sandström., Ansarve, frånfälle:
Helt oväntat kom budet om Din sjukdom, och allt vad som göras kunde för Dig blev gjort, och ännu mera oväntat kom i går dödsbudet. Stilla slumrade Du in i den eviga vilan. Vi komma att sakna Dig. Du levde det stilla och anspråkslösa livet och vi uppskattade Dig.
Du var en gärna sedd gäst i våra hem. Visst har ej Ödet på senare tiden mot Dig varit så välvilligt, men någon klagan hördes aldrig från Dig. Ensam levde Du på senare tiden, men dock ej av Dina grannar övergiven. Din enda husliga hjälpreda blev genom sjukdom förflyttad från Dig. Hopp om att åter få se henne frisk hemma igen hade Du, men det blev Dig ej förunnat. Ditt hem blir nu tomt. Glad och förhoppningsfull var Du i Din vandel. I vårsolen och förhoppningens tid skiljas vi At, men de som Dig närmare känner skola bevara Dig i ett ljust och tacksamt minne.
— r.

Gotlands Allehanda
Fredagen 16 April 1937
Nr 86

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *