Landsbygden. Fröjel.

FRÖJEL, 30 jan.
Från skolarbetet. Vinterns fortsättningskurs, som pågått i kyrkskolan under reglementsenlig tid, avslöts i går under sedvanliga former i närvaro av ordförande av ledamöter i kursstyrelsen samt en del intresserade åhörare. I kursen har undervisats 12 elever, varav 5 nu avslutade andra årskursen.
Lördagen den 23 dennes företogo eleverna med läraren S. Bergsten som ledare en studieutfärd i buss till Visby där andelsslakteriet, eentralföreningen Gotlänningens tryckeri samt sockerbolagets silos besågs under sakkunnig ciceron, som på de olika ställena ställts till förfogande. De unga resenärerna voro givetvis synnerligen belåtna mod sin både roande och lärorika utflykt, trots vinterkylan. Vårterminen tog sin början vid folkskolan vid Ansarve den 23 dennes och 1 kyrkskolan hålles inskrivning i dag.

Till griftero fördes Karldagen — avlidnes namnsdag — stoftet etter byggnadsarth Karl Götberg, Alstäde. Officiant var kyrkoherde G. Sjöberg, som utom ritualen uttalade några varma, gripande minnesord, erinrande om vad den 94 hastigt bortgAtigno varit för sin familj och sin omgivning samt den ljusa livssyn som alltid präglat hans liv. En rik skörd av blommor hade ägnats den nviblue allmänt eldade Och värderade arbetarens minne.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 februari 1937
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *