Landsbygden. Fide.

FIDE, 29 dec.
Söndagsskolfest hölls i baptistkapellet tredjedag jul. Fideborna hade samlat sig mangrannt till denna fest, så att den lilla lokalen blev till trängsel fylld. Efter att sången 47 sjungits inledde söndagsskollärarinnan Linnea Östermark med att läsa Luk. 2: 8-15 samt hälsa såväl barn som de äldre hjärtligt välkomna. Sångföreningen sjöng en sång till strängmusik, och en av söndagsskolflickorna höll ett varmt hälsningstal. Därpå följde duettsång av två juniorflickor, en flicka läste en dikt och ett par små flickor sjöngo. Så var tiden inne för de små att dricka kaffe. Under denna kaffepaus sjöngo sångarna flera vackra sånger och pastor S. Nahlbom höll ett kort men intressant tal över ett bibelord hämtat från Hebreerbrevet. Efter predikan var det de äldres tur att dricka kaffe, och härvid passade hr Elof Båtelsson, Näs, på att sjunga en vacker solosång, ackompanjerad på violin och orgel Ljusen 1 en vackert smyckad julgran tändes sedan, och barnen fingo läsa var sitt bibelord. Därefter utförde några elever en tablå, De vise männen från Österland. För söndagsskolverksamheten upptogs offer, vilket uppgick till 33 kr. och 86 öre, en god hjälp för bestridande av kostnaderna för tidningar o. dyL Fröken östermark tackade varmt för kollekten, varpå följde premieutdelning till dem, som gått fler än 40 söndagar i söndagsskolan. Premierna bestodo av större och mindre böcker. Pastor S. Nahlbom höll ett kort men innehållsrikt tal till barnen över julminnen, så sjöngo sångarna en sång och en söndagsskolflicka höll tacktalet, i vilket hon tackade alla för att de kommit till deras fest och dem som bidragit till festens höjande. Gottpåsar och tidningar delades ut till barnen, varefter pastor Nahlbom avslöt den trevliga festen med att nedkalla välsignelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 december 1937
N:r 302

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *