Landsbygden. Fårö.

FÅRÖ, 17 juni.
Skolavslutning ägde rum i måndags och igår. I måndags gällde det västra skolan och igår den östra. Resp. skolor voro som vanligt vackert pyntade med blommor och grönt och ganska mänga åhörare hade infunnit sig. Först förekom det sedvanliga examensförhöret varefter följde sång- och musikuppvisning i västra skolan ledd av folkskollärare B. Larsson. Därpå lämnade skolstyrelsens ordförande, förre folkskoll. J. Herlitz en redogörelse för arbetsåret vid skolorna och utdelade betyg till de avgående eleverna. Själva avslutningen förrättades av pastor Sahle, som höll tal till lärarna och barnen samt slutligen hemförlovade dessa. Sist sjöngs ps. 500. Vid avslutningen i östra skolan blev småskollärarinnan fröken Ebba Pettersson, som efter att i fyra terminer ha tjänstgjort som vikarie och nu lämnar Fårö för att tillträda ordinarie tjänst i Alskog, föremål för ett särskilt tack.
Den avgående klassen i västra skolan avreste i onsdags kväll på skolresa till Stockholm och Uppsala. Ledare är folkskollärare Larsson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 17 Juni 1937
Nr 137

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *