Landsbygden. Fårö.

FÅRÖ, 27 april.
Fest hade i lördags afton anordnats i Västra folkskolan. Programmet sköttes av eleverna i högsta klasserna och festen gavs till förmån för 6:te klassens skolresa i sommar.
Festen tog sin början strax efter kl. 6 och inleddes med ”Vintern rasat”, spelad på fioler och orgel. Läraren på platsen Sven Larsson hälsade så de närvarande välkomna och redogjorde för programmet. Så följde omväxlande körsång, duettsång, fiol och orgelmusik av barnen som rönte flitiga applåder. Folkskollärare S. Larsson skildrade därefter en resa till Norge som han företagit.
Sedan serverades kaffe i småskolesalen varefter samling åter skedde i folkskolan, där barnen utförde på ett särdeles lyckat sätt en teaterpjäs. Amatörerna avtackades med stormande applåder. Efter föreställningen följde åter sång, musik och uppläsningar.
Folkskollärare Larsson tackade så de närvarande för visat intresse och resultatet av festen blev en behållning av omkring 100 kr. En god hjälp för den planerade skolresan.
Som avslutning sjöngs gemensamt ”Du gamla du fria”.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 April 1937
Nr 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *