Landsbygden. Fardhem.

FARDHEM, 15 dec.
Luciaafton hölls hår i folkskolan Luciadagens kvälls Underhållningen, vilken var omviklande, sköttes av folkakolbarnen under skollärare och fru R. Stenströms ledning. Programmet började med sång av barnen, därefter visades tvenne pjäser, ”Late Pelle i Sagolandet” samt ”Porträtterna”. Även förekom duett samt solosång. Före den obligatoriska kaffetåren kom en vacker Luciabrud med tärnor och två små rara tomtar med röda lyktor. Allt utfördes på ett förtjänstfullt sätt och applåderades livligt. Efter kaffet med Lusekatter, hölls kvällens föredrag av kyrkoherde O. Havrén. Det hela avslöts avkyrkoherden med tack till barn och lärare för deras arbete och hr Stenström tackade för god tillslutning. Publiken var talrik. Det musikaliska sköttes av organist L. Olsson, Västergarn, som avtackades för den härliga musik han frambringade på orgeln. Det hela repeterades på tisdagskvällen, då hr Stenström höll föredrag om ”Lucialegenden”. Även då var det fullt hus av en glad och tacksam publik. Härmed ett tack till hr Stenström för det arbete han nedlagt för en kommande skolresa.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 december 1937
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *