Landsbygden. Eskelhem.

ESKELHEM, 22 dec.
De ordinarie decemberstämmorna förrättades här igår. Vid pastoratsstämman valdes till revisorer för Eskelhem Axel Bolin, Rosenbys, och för Tofta C. K. Gahnberg, Kroks, med Martin Jakobsson, övide, och J. Hallberg, Fettings, som suppleanter. Av de nya prästgårdsarrendatorerna ställd arrendeborgen godkändes av stämman.
Vid kyrkostämman omvaldes till revisorer Emil Olsson, Rovalds, och Erik Bolin, Simonarve, med Axel Bolin, Rosenbys, och Birger Söderdahl, Bolex, som suppleanter. Frågan om anordnande av sicolskjutsar från Valva och Malmunde fr. o. m. nästa läsår föranledde en stunds diskussion, varefter stämman beslöt att bestrida kostnaden för 250 skjutsar pr år med en skjuts dagligen under den varma årstiden och två under den kalla årstiden. Kostnaden skall av skolkassan bestridas avl tillgängliga medel. Beträffande tid för nästa års stämmor beslöts att ordf. i respektive stämmor i samråd skall besluta, vilket beslut skall kungöras i kyrkan.
Kommunalstämman. Till ledamöter i barnavårdsnämnden omvaldes lärarinnan Anna Rosvall ,fru Alida Göransson och kyrkoherde N. H. Ron-vist, och till suppleanter omvaldes folkskollärare B. Ekberg och W. Göransson, Tjuts. Till ordf. i barnavårdsnämnden nyvaldes efter kyrkoherde Ronqvist, Martin Jakobsson, Övide, och till vice ordf. i omvaldes lärarinnan Anna Rosvall. Till ledamot av pensionsnämnden omvaldes Karl Johansson, övide, med Ernst Johansson, Alvena, som suppleant (omvald). Till huvudmän i Eskelhem sparbank omvaldes J. A. Kvarnberg, Emil Olsson, Gustav Jakobsson (nyvald), Martin Jakobsson, K. A. Olsson, B. Ekberg (nyvald), W. Göransson, Erik Bolin, Artur Söderdahl och W. Angelin. Valet av ombud vid inkomsttaxeringen företogs med slutna sedlar, varvid de flesta rösterna tillföll Erik Bolin, Simonarve, folkskollärare B. Ekberg och Emil Johansson, Waldarve. Suppleanter blevo Karl Johansson, N. H. Renqvist och Axel Bolin. Att granska dekbirationerna för virkestaxeringen valdes Erik Bolin. Till ledamöter i fastighetstaxeringen valdes Karl Johansson och Hugo Åhlström med Erik Bolin och Axel Bolin som suppleanter. Till ledamot av direktionen för Hallvards polisdistrikt valdes Hugo Åhlström med W. Göransson som suppleant. Till revisor för samma distrikt valdes Emil Olsson och Karl Johansson, suppleant. Till ortsombud för bosättningslån utsågs Artur Kvarnberg. Beträffande nästa års stämmor beslöts i likhet med kyrkostamman. Förslag om inredande av bastu i fattighuset diskuterades och valdes en kommitté, bestående av Erik Bolin, B. Ekberg och Anna Rosvall att bearbeta förslaget för närmare beslut vid marsstämman.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 december 1937
N:r 298

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *