Landsbygden. Eskelhem.

ESKELHEM, 2 dec.
Församlingsafton varpå onsdagskvällen av Eskelhems kyrkliga syförening anordnad till förmån för sjömännens jul samt hednamissionen under medverkan av kyrkoherde och fru Ronquist, Eskelhems sångkör samt pastor Bror Colstrup från Visby.
Samlingen skedde i folkskolan med välkomsthälsning av kyrkoherde Ronquist samt unison sång av ps. 51: 1-4, daktsstund Pastor Er. Lundblad talade i anslutning till texten i Matt. 21 kap. 1-9 v. Efter unison sång bjöds det på kaffe och därefter vidtog försäljningen under lantbr. R. Larssons vana ledning. Snöyra och dåligt väglag gjorde att ej så mycket folk kommit tillstädes som vanligt vid dylika tillfällen. Dock var köplusten god och de skänkta skördealstren fingo god åtgång. Det hela avslutades med gemensam sång och bön.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 December 1937
N:r 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *