Landsbygden. Dalhem.

DALHEM, 28 april.
Hesselby Mejeri A. B. hade i går ord. bolagsstämma å mejeriets kontor i Dalhem under ordförandeskap av hr Oskar Pettersson, Dunegårda i Dalhem. Styrelse- och revisionsberättelserna godkändes och ansvarsfrihet beviljades. Till styrelseledamöter omvaldes i tur avgående hrr Viktor Kellgren, Norrbys i Ganthem, och Ivar Johansson, Halfoser i Dalhem, med Anselm Pettersson, Tule i Halla, som suppleant. Revisorer bleve hrr Konrad Bolin, Burge i Dalhem, och Aug Kolmodin, Granskogs, med Emrik Bjermander, Slitegårds i Dalhem, som suppleant. Under året hade invägts 2,951,292 kg. oskummad mjölk som betalats med 328,118: 42 kr. Vidare hade tillverkats 126,064,5 kg. smör. Årsvinsten utgjorde 1,267: 35 kr., vilket belopp disponerades i enlihet med styrelsens förslag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 April 1937
Nr 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *