Landsbygden. Buttle.

BUTTLE, 6 dec.
Sextlefemårshögtid firades på söndagen i Buttle metodistkapell. Kapellet invigdes nämligen för sitt ändamål söndagen den 1 dec. 1872. Det var alltså en av de allra första lokalerna för den fria andliga verksamheten på Gotland. Av metodistkapellen på landsbygden är kapellet i Buttle det äldsta näst östergarns, som invigdes en vecka tidigare.
Jubileumsfesten på söndagen inleddes av pastor Stanley Hermansson med ett välkomstanförande, varvid han också redogjorde för kapellets tillkomst och historia. Bland annat framgick det, att i Buttle församling under kapellets tid funnits icke mindre än 29 predikanter o. under de gångna 65 åren har församlingen lytt under 18 distriktsföreståndare.
Vid festen medverkade sångare och musikanter från Roma. Pastor Percy Thorsén talade allvarligt över ämnet ”Herren är nära”. Den välbesökta festen var en god och värdig högtidlighet till firande av det gamla metodistkapellets insats under en lång följd av år för den kristliga verksamheten I dessa bygder.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 december 1937
N:r 285

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *