Landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 29 dec.
Söndagsskolfest hölls i Öja kyrka i går kl. 4 e. m. En rätt stor skara festdeltagare hade samlats i det vackra templet. Efter att psalmen 63 sjungits Doch altartjänst förrättats av kyrkoherde F. Ternåus, fingo barnen tända ljusen i granarna och läsa var sitt bibelord. Kyrkoherde Ternåus höll ett kort men lärorikt samtal med barnen över julevangeliet. Biblar utdelades till två avgående elever, därefter läste fru Ternåus en berättelse och sångkören sjöng en vacker julsång. Så sjöngs psalmen 63: 13, och kyrkoherde F. Ternåus höll en kort predikan i anslutning till 2 Kor. 8 kap. Efter predikan sjöngs psalmen 69 och offer uppbars för söndagsskolverksamheten. Så följde altartjänst och psalmen 55: 4 sjöngs varpå festen förflyttades in i folkskolan, där ett vackert kaffebord var dukat. Väl inkomna sjöngs en sång och därpå bjödos såväl barnen som de äldre på kaffe. Festens senare del började med att sången 516 sjöngs och en nyårstablå utfördes av eleverna. Först inkommo tre luciatärnor, vilka sjöngo den vackra sången: ”Stilla natt, heliga natt”, därefter inträdde två jultomtar vilka sjöngo ”Nu är det jul igen” och så kom turen till det gamla och det nya året, vilka möttes inne i salen. Denna tablå utfördes på ett berömvärt sätt. En dialog föredrogs av två flickor och gottpåsar och tidningar delades ut till barnen. Som avslutning sjöngs sången 272, sista versen, och kyrkoherde Ternus ledde il bön. Det var nog ingen som ångrade, att de gåvo sig ut i snövädret för att få vara med om en så vacker och trevlig julfest.
Ribe.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 december 1937
N:r 302

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *