Landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 9 dec.
Försäljning var i går afton anordnad i missionssalen härstädes av friförsamlingens syförening. Försäljningen tog sin början med sången 549, pastor E. Skogsvik inledde med att läsa Joh. 1: 35 och höll ett kort anförande. Därefter sjöngs sången 552, varpå följde försäljning av de många och trevliga hemarbetena. Klubban sköttes med van och säker hand av direktör Oscar Wessman, Fidenäs, protokollet fördes av hr Gösta Wessman. Köplusten var god, men priserna blevo dock ej höga. Efter det att handarbetena försålts kom turen till godsakerna, vilka fingo en strykande åtgång. Så avslöts den trevliga försäljningen med att en sång sjöngs och pastor Skogsvik ledde i bön.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 december 1937
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *