Landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 20 juni.
En högtid av icke vanligt slag hölls i går kväll i missionssalen. Församlingen, som länge varit i behov av en ny orgel har nu inköpt en sådan, vilken invigdes för sitt ändamål. Hela programmet gick i sångens och musikens tecken. Medverkande i högtiden voro: den kände, blinde organisten Lennart Olsson, Västergarn, en för tillfället sammansatt damkör, samt herr Linus Hellgren, Fardhem.
Högtiden, som samlat lokalen fullsatt av åhörare, inleddes med sången ”Hela världen fröjdes Herren”, varefter pastor Skogwik läste den 150-de psalmen och hälsade såväl medverkande som åhörare välkomna. Därefter spelade herr Olsson flera musikstycken av kända kompositörer, såväl som en egen komposition, engelsk sång i G-dur, omväxlande med damkör, duett och solosånger. Ett kort tal hölls av pastor Skogwik över ämnet: Sången och musiken hos Guds egendomsfolk. Sången och musiken hade en framstående plats i gamla förbundets tid, sade talaren. Många av Gamla Testanteratets texter tala om detta. Och instrumenten, som användes synes ha varit av många slag såsom: blås-, sträng- och slaginstrument, vilka användes såväl vid fester som vid gudstjänster.
Församlingens tack till de medverkande, som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att göra högtiden angenäm, samt till dem, som gjort köpet möjligt, frambars av församlingens pastor. Som avslutning sjöngs ”Oss välsigna och bevara” o. s. v.
Orgeln är inköpt från Berggren & Bengzons orgelfabrik, Säffle. Den omfattar fem oktaver, har fyra genomgående stämmor, genomgående eolsharpa, bas- och diskantkoppel, har mjuk och behaglig ton och är i förhållande till priset förstklassigt. Till alla dem som lämnat bidrag till inköp av orgeln samt till medverkande vid högtiden frambäres ännu en gång ett varmt tack.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 Juni 1937
Nr 141

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *