Landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK, 27 april.
Extra kommunalstämma hölls i går i kommunalrummet, Öja. Distriktsbarnmorskan hade inkommit med anhållan om att få det kommunala bidraget höjt med 300 kr., från 500 till 800. Kommunalnämden hade tillstyrkt förslaget, som också bifölls av stämman.
Burgsviks bad- och idrottsföreningar hade inkommit med begäran om att bliva befriade från nöjesskatt. Som motivering anfördes, att nettoinkomsten av nämda föreningars fester och anordningar gick till föreningarnas verksamhet. Då dessa frågor behandlades av kommunalnämden yrkade denna avslag på de gjorda framställningarna, med den motiveringen, att om en del föreningar blevo befriade, så kunde alla andra komma med samma begäran. Stämman beviljade dock tills vidare de gjorda framställningarna.

I hamnen inkom i går motorseglaren Zita, från Norrköping, för att lasta slipsten, 160 ton. Så snart den blir färdig avgår den till Stockholm. Zita är hemmahörande i Lysekil och mäter 78 nettoregisterton. Kaptenens namn är Karlsson. Flera motorseglare väntas inkomma under de närmaste dagarna för att lasta slipsten.

Ett litet missöde inträffade i går för en av laxfiskarena, då propellern råkade bli insnärjd i ett nät. Med hjälp av seglen lyckades dock båten komma i land vid Karlsö, varifrån den hämtades. Till all lycka var vädret gott.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 April 1937
Nr 96

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *