Landsbygden. Alva.

ALVA, 17 april.
”Där väarna mötas” utan att sikten i ena geller andra riktningen är fri, kan den vägfarande understundom stäl- las inför situationer och komplikationer av föga ar tvärskarpa sikten är Som t. ex. i den stängd och där fullständigt krockar och kollisioner inte heller saknats. Vi notera därför med tacksamhet att våra vägstyrande nu äntligen funnit tiden mogen för en ändring och beslutat om en verkligt effektiv breddning av vägen på platsen ifråga. Arbetet härmed är f. ö. i full gång och torde inom kort vara färdigt.

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 April 1937
Nr 87

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *