Landsbygden. Alskog.

ALSKOG, 9 dec.
Skördefest hölls i går kväll härstädes å mejerisalen. I vackert snöväder samlades en rätt talrik publik för att med gåvor och inrop gynna missionens heliga sakö våra bygder.
Kyrkoherde Ragnar Johansson, Garda, höll efter det en psalmvers sjungits en god betraktelse över orden: ”Vänta, vaka, var redo”. Till grund för sitt anförande hade talaren valt orden om vaksamhet och trohet i Lukas ev. 12: 35-40.
Efter ytterligare sång följde försäljning av skänkta arbeten och varor under ledning av pastor Knut Hedman, Ljugarn. Inropen gick raskt undan, och en god behållning är att glädjas över, meddelas till oss.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 december 1937
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *