Landsbygden. Alskog.

ALSKOG, 8 juni.
En ovanligt lärorik och angenäm skolresa fingo barnen i Alskogs folkskola vara med om i går, då de jämte äldre syskon och andra begåvo sig till sago- och fågelön Stora Karlsö. Utfärden företogs med buss och bil till Klintehamn, där tvenne båtar lågo sakta gungande, färdiga att på de blåa böljorna föra både gamla och unga resenärer till dagsmålet för resan. Alla sågo med spänning mot de i fjärran liggande ”holmarna”. Havet var så gott sona spegelblankt, och solen värmde från en molnfri himmel, vadan färden blev en storslagen upplevelse. Så nåddes målet efter en och en halv timmes båtfärd. Under gott ciceronskap fingo vi börja en rundvandring, vilken gärna kan kallas en riktig upptäcktsfärd i den oerhört rika fågelvärld, som Stora Karlsö kan uppvisa. På nära håll fingo vi se häckande ejderhonor ligga kvar i sina reden, och hela kolonier ay sillgrisslor täckte på många ställen bergets avsatser. Ett mycket stort antal andra fåglar svävade över våra huvuden. Oräkneliga massor av ”vilda flygare”, som just vid denna tid på ’dagen togo sig ett middagsdopp eller rent av åto sin middag, kunde skönjas utan för på vattnet. Säkerligen skola denna dags många intryck skapa ljusa minnen i resedeltagarnas medvetande. För de ungas del medför nog en dylik resa större längtan att få se och personligen uppleva vårt fosterlands stora sevärdheter. Är färden nu blott ett ljust minne, så vilja vi dock uttala, att vi inget ha emot att än en gång få se Karlsöarna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Juni 1937
Nr 130

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *