Landsbygden. Ala.

ALA, 19 dec.
De ordinarie decemberstämmorna höllos här i lördags.
Kyrkostämman valde till revisor Carl Lyberg, Gurfiles, och A. Duse, Gyle, samt till suppleant Wilh. Weströna, Orleifs.
Beträffande tiden för de ordinarie decemberstämmorna beslöts att enligt gammal praxis överlämna åt ordföranden att själv bestämma denna, dock med det förbehållet att stämmorna skulle hållas å söckendag mellan jul och nyår.
Kommunalstämman omvalde till ordförande i fattigvårdsstyrelsen folkskolläraren A. D. Gardell samt nyvalde till vice ordf. G. Pettersson, Bjerges, och nyvalde till ledamöter John Edmark, Ljungby, samt fru Linda Pettersson, Stenstuge. Ml föredragande ledamot i nykterhetsnämnden omvaldes folkskollärare A. D. Graden.
Till ordförande i barnavårdsnämnden omvaldes folkskollärare A. D. Gardell samt till vice d:o nyvaldes kyrkoherde A. Laurell. Till ledamöter omvaldes Lars Johansson, Orleifs, och fru Tekla Nilsson, Botvatte. Till ledamöter i inkomsttaxeringen valdes John Edmark, Ljungby, A. Nilsson, Orleifs, och Frithiof Laurin, Gurfiles, med G. Duse, Bjerges, O. Olsson, Orleifs, och Alb. Kviberg, Bjerges, som suppleanter.
Till ledamöter i fastighetstaxeringen valdes Fr. Levin, Gurfiles, och Sam. Lingvall, Botvatte, med R. Levin, Gurfiles, och A. Olofsson, Bjerges, som suppleanter. Till ledamöter i pensionsnämnden omvaldes A. Kallström, Orleifs, och Alf. Alvengren, Gyle. Till revisorer omvaldes L. O. Hallström, Stenstuge, och A. Nilsson, Orleifs.
Till ortsombud för avgivande av yttrande över ansökningar om bosättningslån valdes R. Nilsson, Botvatte.
Beträffande tiden för de ordinarie decemberstämmornas hållande fattade kommunalstämman samma beslut som kyrkostämman.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 december 1937
N:r 296

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *